kerst 2015

De Herders
De herders stonden in die nacht vooraan
en de eenvoudigen, de minsten daar,
verstonden het grote wonder,
raakten opgewonden van
woorden die niet eens werden verstaan.

Men kent de namen van de mannen niet.
Er staat geschreven dat er herders waren,
drie, vier of meer, maar na tweeduizend jaren
zijn zij nog steeds een dierbaar kinderlied.

En het werd waar: de minderen zijn meer.
Zij hadden geen geschenken meegenomen.
De koningen zijn later pas gekomen,
maar herders knielden toen als eersten neer.

Van tranen of van licht, de ogen blind,
gaven zij zo zichzelf als offerande.
Met grote, ruwe, moegewerkte handen
streelden zij zacht het nieuwgeboren kind.

©Jos Brink

De Branche vereniging

Sinds enkele weken ben ik lid van de branchevereniging van NBPB (Beroepsvereniging voor Professionele (beschermings)Bewindvoerders).

Toen ik net met dit vak begon wilde ik van een dergelijk lidmaatschap niets weten.
In die tijd was er maar 1 branche vereniging, die als sterk punt om lid te worden had,dat je dan een hoger tarief mocht rekenen. Voorwaar een zeer apart clubje.

Enkele jaren geleden werd als tegenhanger de NBPB opgericht en op dringend verzoek van een collega waar ik veel mee samen werk ben ik ook het traject van lid worden aangegaan. Met als hoofdreden een ander geluid te laten horen dan het aparte clubje en hun macht c.q. invloed een beetje te breken.

Het was een langdurig proces waar ik op een gegeven moment de handdoek in de ring wilde gooien, net toen ik dat wilde doen werd ik van aspirant lid een volwaardig lid.

Ik weet nu ook waarom het een tijdje duurde voordat alles was afgehandeld. Met mij waren er nog een kleine 600 bewindvoerders die lid wilde worden.

Inmiddels praat de NBPB mee op het hoogste niveau en kan daar daadwerkelijk invloed uitoefenen.

Maar wat heeft een cliënt hieraan?

Om lid te worden en te blijven moet je b.v. aan meer kwaliteitseisen voldoen dan alleen de wettelijke en er is onpartijdige klachtenregeling.
Zeg maar dat de NBPB een vereniging is voor bewindvoerders met een Plus.

Ik had nooit van mij zelf durven denken dat ik mij ooit positief zou uitlaten over een branche vereniging.

Hans van der Linden
Bewindvoerder
Lid van NBPB (Beroepsvereniging voor Professionele (beschermings)Bewindvoerders)

 

 

onze staatsbank

onderstaand een greepje uit een gesprek wat ik had met een dame van onze staatsbank

mevrouw ABN AMRO:

Meneer van der Linden u doet moeilijk

Dat vind ik een compliment

Meneer van der Linden:

Mevrouw ABN u bent vergeten wat een klant is

Zij vond dit geen compliment

 

 

In zich zelf gekeerd

 

Ik hoor soms van anderen dat ik in mijzelf gekeerd kan zijn.

Het is waar dat ik af en toe diep in gedachten verzonken kan zijn en dat de buitenwereld wat aan mij voorbij gaat.

 

Dit kunnen jullie b.v. merken als ik wat aarzelend de telefoon opneem en een beetje moet nadenken of ik nu goedemiddag of goedemorgen moet zeggen.

Dit laatste kan ook komen omdat ik net druk bezig was met een reken en verantwoording, een bezwaarschrift of iets anders wat meer tijd en aandacht vraagt.

 

Ik kan heel goed terugkomen op deze aard kloot en weer onderdeel zijn van de af en toe wat rauwe realiteit op deze aard kloot.

 

Anders wordt het met instanties die dankzij allerlei protocollen, al dan niet zelf bedacht of opgelegd door vadertje staat, niet meer in staat zijn om hun cliënten te dienen, maar heersend te werk gaan.

Zeg maar dat ze in zichzelf gekeerd zijn!

 

Denk maar aan de belastingdienst, het UWV, de rechtbank of de gemeentelijke sociale dienst.

 

Het lijkt wel of medewerkers van deze instanties niet meer zelf kunnen denken en boven alles het protocol laten prevaleren.

 

Men vindt mij dan in het algemeen heel vervelend. Ik heb helaas de gave om dan hun eigen onzin te etaleren.

Ik wordt een soort kruis bestuiving van Don Quichot en een terriër.

Voorwaar een vreselijke nare combinatie.

 

Meestal kom ik dan na het voeren van een bezwaar of beroepsprocedure terecht bij een zeker hoger niveau, waar je gelukkig een aantal pareltjes tegen kan komen.

Medewerkers met een hogere intelligentie, die zelfs hardop durven zeggen dat hun collegae niet altijd even zorgvuldig werken.

Jammer dat dit zoveel tijd energie en frustraties kost.

 

Vandaar deze oproep aan alle instanties die door over protocollering in zich zelf gekeerd zijn geraakt.

Laat het protocol los en keer terug naar de menselijke maat.

DE EERSTE KEER

Misschien weten jullie je eerste keer nog?

Voor alles is een eerste keer.

Dat is natuurlijk lariekoek, er zijn echt zaken in het leven die je maar beter niet kan doen, zelfs niet een eerste keer.

Dit is wel mijn eerste keer dat ik een blog schrijf. Bijna 10 jaar geleden heb ik Van der Linden Bewindvoeringen opgericht. De eerste keer zomaar vanuit het niets een bedrijf opgericht. Dat klinkt heel simpel, en dat is het ook. Het bedrijf voortzetten en uitbouwen is een hele andere zaak.

De reden dat ik het bedrijf heb opgericht is redelijk apart. Omdat ik een aantal chronische ziekten onder de leden heb, ben ik door mijn toenmalige werkgever de plaatselijke verzekeraar ontslagen. Zoals het een verzekeraar betaamd heeft zij meer oog voor de onmogelijkheden dan de mogelijkheden. Om mijzelf niet al te zielig te gaan vinden en om vooral niet vanaf mijn 40+ al met pijn op de bank te blijven zitten, heb ik mij geconcentreerd op wat wel kan i.p.v. van op wat niet kan.

Ik kan iets met geld, rekenen, recht, taal, organiseren en ik kan voor andere mensen opkomen. Het eerste komt door school en het laatste waarschijnlijk door een diaconale afwijking.

Het concentreren op de mogelijkheden heeft gevolgen voor het bedrijf. Ik erken en herken mijn eigen grens.

  • Doordat ik parttime werk ben ik niet 24/7 aanwezig
  • Ik heb bedrijf aan huis dat betekend o.a. dat ik een geheim adres heb.
  • Door de kleinschaligheid heb ik geen klantnummers o.i.d. Mijn clienten hebben een naam!

Conclusie:

Van Der Linden Bewindvoeringen is een kleinschalig bedrijf, opgericht vanuit een diaconale missie met oog voor de belangen van de cliënt.

Hans Van Der Linden

woensdag 28 januari 2015

Gouda