het is weer gelukt

Geachte heer Van der Linden,

 

Namens uw organisatie Van der Linden Bewindvoeringen diende u bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM een verzoek tot handhaving in om professioneel bewindvoerder te mogen blijven. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM heeft uw verzoek in goede orde ontvangen, op inhoud gecontroleerd en hier correspondentie met u over gevoerd.

 

Ik heb uw handhavingsverzoek bestudeerd en ben tot het oordeel gekomen dat uw organisatie over het jaar 2017 voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen als gesteld in het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. Dat betekent dat ik uw verzoek tot handhaving honoreer.

 

Uitvoerders

De volgende personen zijn getoetst tijdens deze handhavingscontrole en zullen in het landelijk register worden geplaatst als uitvoerders – verbonden aan uw organisatie:
Dhr. J.C. van der Linden (B)

 

Indiening volgend handhavingsverzoek

Als u professioneel curator, beschermingsbewindvoerder en/of mentor wilt blijven bent u verplicht jaarlijks te laten toetsen of u nog steeds voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Aangezien een deel van de her controle uitgevoerd moet worden door een accountant, adviseren wij u om hiervoor tijdig afspraken te maken, zodat u de benodigde stukken op tijd kunt indienen bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Ik verzoek u alle gevraagde documenten voor de handhavingscontrole over het jaar 2018 vóór 1 juni 2019 in te dienen. Om uw verzoek tot handhaving op een snelle manier te kunnen behandelen, verzoek ik u alle stukken gelijktijdig volgens de checklist handhaving in te dienen. Bij voorkeur stuurt u alle stukken in pdf naar kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl. U mag de stukken ook per post sturen: Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Contact
Heeft u vragen? Kijk dan op rechtspraak.nl bij de veelgestelde vragen en antwoorden. Mocht u alsnog vragen hebben of iets anders willen weten, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met een van de medewerkers van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM via het telefoonnummer 088 – 361 1106 of het e-mailadres: kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl.

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

 

De kantonrechter

088-3611106

kwaliteitsbureaucbm@rechtspraak.nl
www.rechtspraak.nl/landelijk-kwaliteitsbureau-CBM
Het Landelijk Kwaliteitsbureau is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 13.00 uur