De Branche vereniging

Sinds enkele weken ben ik lid van de branchevereniging van NBPB (Beroepsvereniging voor Professionele (beschermings)Bewindvoerders).

Toen ik net met dit vak begon wilde ik van een dergelijk lidmaatschap niets weten.
In die tijd was er maar 1 branche vereniging, die als sterk punt om lid te worden had,dat je dan een hoger tarief mocht rekenen. Voorwaar een zeer apart clubje.

Enkele jaren geleden werd als tegenhanger de NBPB opgericht en op dringend verzoek van een collega waar ik veel mee samen werk ben ik ook het traject van lid worden aangegaan. Met als hoofdreden een ander geluid te laten horen dan het aparte clubje en hun macht c.q. invloed een beetje te breken.

Het was een langdurig proces waar ik op een gegeven moment de handdoek in de ring wilde gooien, net toen ik dat wilde doen werd ik van aspirant lid een volwaardig lid.

Ik weet nu ook waarom het een tijdje duurde voordat alles was afgehandeld. Met mij waren er nog een kleine 600 bewindvoerders die lid wilde worden.

Inmiddels praat de NBPB mee op het hoogste niveau en kan daar daadwerkelijk invloed uitoefenen.

Maar wat heeft een cli├źnt hieraan?

Om lid te worden en te blijven moet je b.v. aan meer kwaliteitseisen voldoen dan alleen de wettelijke en er is onpartijdige klachtenregeling.
Zeg maar dat de NBPB een vereniging is voor bewindvoerders met een Plus.

Ik had nooit van mij zelf durven denken dat ik mij ooit positief zou uitlaten over een branche vereniging.

Hans van der Linden
Bewindvoerder
Lid van NBPB (Beroepsvereniging voor Professionele (beschermings)Bewindvoerders)