Dat is toch niet uit te leggen?

Door Saskia Keuzenkamp
22 oktober 2018

Neem mevrouw Dekker[1], een alleenstaande vrouw van 58 jaar, die haar leven lang heeft gewerkt als verzorgende. Zij zat in de schuldregeling. Gelukkig had ze een redelijk inkomen (zo’n 1800 euro per maand). Ze had een saneringskrediet dat ze in drie jaar moest aflossen (375 euro per maand). Daarna zou ze weer met een schone lei kunnen beginnen.

Op zeker moment kreeg mevrouw Dekker een hersenbloeding, werd blijvend gehandicapt en belandde in de WIA. Omdat ze niet meer voor haar financiën kon zorgen vanwege haar ziekte, kwam ze onder beschermingsbewind te staan. Haar inkomen vanaf dat moment bedraagt 1340 euro, gelukkig nog altijd hoger dan de bijstand. Gezien de hoogte van haar inkomen komt ze niet in aanmerking voor huurtoeslag, slechts deels voor zorgtoeslag en niet voor bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering.

Vanwege de daling van haar inkomen ging het bedrag dat mevrouw Dekker aan de Kredietbank moest aflossen omlaag naar 275 euro. De bewindvoerder diende een verzoek in om kwijtschelding vanwege het ontbreken van aflossingscapaciteit. De Kredietbank kende dit toe.

Vanwege haar handicap heeft mevrouw Dekker hoge zorgkosten en andere lasten. De bewindvoerder deed daarom een beroep op de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten (RTM) van de gemeente. Dat werd in eerste instantie toegekend, maar omdat mevrouw Dekker niet meer afloste bij de Kredietbank, is de RTM weer gestopt.

Al met al heeft ze nu een inkomen van 1474 euro, waarvan ze 890 euro kwijt is aan huur, zorgverzekering en belastingen. Maandelijks heeft ze 583 euro te besteden voor de resterende vaste lasten en de kosten van levensonderhoud.

Dat is toch niet uit te leggen?

Stel nu dat mevrouw Dekker een lager inkomen zou hebben, bijvoorbeeld een bijstandsuitkering (942 euro per maand). In dat geval zou ze wel in aanmerking komen voor huurtoeslag, volledige zorgtoeslag, bijzondere bijstand vanwege de bewindvoering en RTM. Haar maandinkomen zou dan uiteindelijk zelfs hoger zijn dan nu (1593 euro).

Bovendien zouden de maandelijkse uitgaven lager zijn, vanwege het feit dat de betaling inkomstenbelasting 2017, de gemeentebelasting en de waterschapsbelasting zouden worden kwijtgescholden. Als mevrouw Dekker die bijstandsuitkering zou hebben, zou ze er per maand uiteindelijk 209 euro meer aan overhouden.

Dat is toch niet uit te leggen? Ze kan zich beter gezond verklaren, de WIA opzeggen en een bijstandsuitkering aanvragen.

 

Een bewindvoerder is ook maar een mens 3

In plaats van  het geweld van de onzinnige informatie die via de pers wordt verspreid een citaat van een klant van mij.

Ik mag haar naam noemen

Op 3 augustus maild Rina:

Hallo Hans, in het verleden hebben wij het wel eens aan de stok gehad.

Toch wil ik bij deze laten weten dat ik het wel snapte maar dat het zo moeilijk was om rond te komen.

Dank je wel voor je goede zorgen een compliment op dus op zijn plaats.

Vriendelijke groet

Rina.

En dit is waar ik het voor doe

 

het is weer gelukt

Geachte heer Van der Linden,

 

Namens uw organisatie Van der Linden Bewindvoeringen diende u bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM een verzoek tot handhaving in om professioneel bewindvoerder te mogen blijven. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM heeft uw verzoek in goede orde ontvangen, op inhoud gecontroleerd en hier correspondentie met u over gevoerd.

 

Ik heb uw handhavingsverzoek bestudeerd en ben tot het oordeel gekomen dat uw organisatie over het jaar 2017 voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen als gesteld in het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. Dat betekent dat ik uw verzoek tot handhaving honoreer.

 

Uitvoerders

De volgende personen zijn getoetst tijdens deze handhavingscontrole en zullen in het landelijk register worden geplaatst als uitvoerders – verbonden aan uw organisatie:
Dhr. J.C. van der Linden (B)

 

Indiening volgend handhavingsverzoek

Als u professioneel curator, beschermingsbewindvoerder en/of mentor wilt blijven bent u verplicht jaarlijks te laten toetsen of u nog steeds voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Aangezien een deel van de her controle uitgevoerd moet worden door een accountant, adviseren wij u om hiervoor tijdig afspraken te maken, zodat u de benodigde stukken op tijd kunt indienen bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Ik verzoek u alle gevraagde documenten voor de handhavingscontrole over het jaar 2018 vóór 1 juni 2019 in te dienen. Om uw verzoek tot handhaving op een snelle manier te kunnen behandelen, verzoek ik u alle stukken gelijktijdig volgens de checklist handhaving in te dienen. Bij voorkeur stuurt u alle stukken in pdf naar kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl. U mag de stukken ook per post sturen: Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Contact
Heeft u vragen? Kijk dan op rechtspraak.nl bij de veelgestelde vragen en antwoorden. Mocht u alsnog vragen hebben of iets anders willen weten, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met een van de medewerkers van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM via het telefoonnummer 088 – 361 1106 of het e-mailadres: kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl.

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

 

De kantonrechter

088-3611106

kwaliteitsbureaucbm@rechtspraak.nl
www.rechtspraak.nl/landelijk-kwaliteitsbureau-CBM
Het Landelijk Kwaliteitsbureau is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 13.00 uur

 

Een Bewindvoerder is ook maar een mens 2

 

De laatste weken is er veel aandacht gegaan naar een cliënt die direct bij ingang OBS over mij ging klagen. Natuurlijk niet rechtstreeks bij mij, maar wel bij de rechtbank, advocaat, branchevereniging of waar dan ook.

Buiten dat ik veel tijd kwijt was aan het beantwoorden van vragen hierover, en het voeren van bilateraal overleg met een collega, vreet een dergelijk proces te veel energie.

Tijdens het bilateraal overleg werd al snel duidelijk dat mijn collega het niet snel anders had gedaan. Zij vond dat de cliënt per definitie niet openstond voor oplossingen. Mijn eigen advocaat had een soortgelijke opmerking en adviseerde om alle contacten schriftelijk te laten verlopen.

Niet echt een leuke kant van mijn mooie vak.

En toen!!!

Vlak voor mijn verjaardag

vlak voor kerst

werd er vanochtend een bos bloemen bezorgd van een cliënt en zijn ouders met als tekst op het kaartje: dank je wel voor wat je voor ons betekend.

En nu maar hopen dat het laatste langer bij mij blijft dan het eerste.

Kwaliteit

Het heeft dit jaar wat voeten in de aarde gehad,
o.a. vragen waarom ik vroeger bepaalde opleidingen heb gedaan.
Ik ben bijna 55 jaar en ik heb inderdaad verschillende soorten opleidingen gedaan altijd in samenhang met het beroep wat ik uitoefende, maar mijn middelbare school is vrij simpel.
Ik moest wegens de mammoet wet naar school en anders had mijn vader dit geëist.

 

Een bewindvoerder is ook maar een mens

Gisteren stond er opeens een klant voor de deur met een bos bloemen, lieve kaart en gebak.
De reden was dat ik eergisteren haar laatste betaling voor de schuld hulpverlening had gedaan.
Op zich niets bijzonders.
Voor haar wel
voordat ik in beeld kwam is zei 5 jaar lang aan het lijntje gehouden door de uitvoerenden van de schuldhulpverlening van de gemeente Gouda
Van kwadraad naar Westerbeek en dankzij de hulp van Kwintes nog verder in de shit, totdat ik optrad.
Gewoon werk, maar niet voor mijn client, voor haar was ik het begin van zicht op de toekomst vanuit een uitzichtloze situatie.
Nogmaals mijn werk.
Maar dankzij haar reactie weet ik weer waarvoor ik dit werk doe en dat ik het idd met mijn hart doe

zie het kaartje

 

Wetenschappelijk bewijs

Vanochtend een bezoek bij de oogarts gebracht.

Het is nu wetenschappelijk bewezen
Ik heb geen koker of tunnel visie
ik heb geen troebel gezichtsvermogen
ik heb geen vernauwd blikveld

Fijn dat dit weer een werd bevestigd!!!

Trojaanse Paarden

Vorige week was het zover.
Ongemerkt kreeg ik bezoek van 2 trojaanse paarden.
Helaas was anders dan in de oudheid hier geen vrouwelijk schoon bij betrokken.
In een moment van drukte lette ik niet goed op en opende ik een email bijlage van een onbekende afzender.
In een paar seconden werden mijn bestanden geinfecteerd en volgde in een rap tempo de net aangesloten backup schijf en de reserve kopie schijf.
Het leek net een domino effect.

Inmiddels ben ik een week verder.
ben ik al mijn bestanden kwijt, al mijn email is weg en heb ik de pc opnieuw mogen installeren.
Mijn boekhouder bracht redding. Bij hem ligt altijd een extra schijf met een kopie van hooguit een maand oud.

Inmiddels ben ik weer operationeel, maar ik mis nog alle verzamelde email adressen