BEWINDVOERING

Geldzaken goed geregeld hebben?

Hulp nodig met uw geldzaken? Neem direct contact met ons op!

Uw Partner in Bewindvoering

Voor wie zijn wij?

Wie zich onder bewind laat stellen, wil dat zijn of haar geldzaken goed worden geregeld. Als u daarnaast prijs stelt op een menselijke en deskundige begeleiding, zijn wij beslist iets voor u.

Als u – voor korte of langere tijd – niet goed in staat bent om zelfstandig uw geldzaken te beheren, behartigt Van der Linden Bewindvoeringen uw financiële belangen. Wij doen dit in goed overleg met u en we hechten aan een duidelijke open communicatie tussen cliënt en bewindvoerder.

Hoe zien wij dat? Iemand die financiële zorgen heeft en ziet dat zijn gezin daarvan de dupe wordt, heeft vaak zelf niet de kracht zich op een positieve manier te uiten, laat staan zich te ontwikkelen. Er kan dan een afglijdende schaal ontstaan die loopt van onverschilligheid en apathie naar agressie.Door niet oplosbare schulden of faillissement kunnen mensen hun maatschappelijke status verliezen. Als dit eenmaal zover is, rolt de sneeuwbal van geldschaarste voort. Zonder voldoende financiële middelen wordt de kans voor kinderen op een goede opleiding en een bijbehorende baan sterk verminderd. Op deze manier kan de sneeuwbal voortrollen en dan zelfs leiden tot een manier van leven die generaties voortduurt.

Hoe doen wij dat? Wij helpen door een gezond financieel draagvlak te creëren, waardoor mensen met minder zorgen door het leven kunnen gaan. Op deze wijze kunnen mensen zich optimaal ontwikkelen en kansen creëren voor henzelf en hun kinderen. Voorop staat de beleving van mensen en vooral de vraag: ‘hoe blijf je heel als mens in deze situatie’. Dit gebeurt door het geven van voorlichting of door het geven van een individueel budgetadvies (voorkom financiële moeilijkheden).

 

Persoonlijke Begeleiding

Wij bieden deskundig financieel beheer met een focus op persoonlijke begeleiding en heldere communicatie tussen cliënt en bewindvoerder.

Preventie Financiële Moeilijkheden

Ons doel is een stabiel financieel fundament te creëren, waardoor mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen en financiële moeilijkheden worden voorkomen.

Kansencreatie voor Toekomst

Wij streven ernaar niet alleen individuen te ondersteunen, maar ook kansen te genereren voor kinderen en toekomstige generaties door optimale educatieve en werkperspectieven.

Wij ontnemen uw zorgen

Meest gestelde vragen

Onze persoonlijke begeleiding legt de nadruk op duidelijke communicatie en nauw contact tussen cliënt en bewindvoerder, wat ons uniek maakt.

Ons financieel beheer streeft naar een stabiele basis, waardoor financiële zorgen verminderen en problematische schulden worden voorkomen.

We streven ernaar niet alleen individuen te helpen, maar ook kansen te scheppen voor kinderen en toekomstige generaties door optimale educatieve en werkperspectieven.

Onze aanpak richt zich op het creëren van een gezond financieel draagvlak, waardoor mensen zich kunnen ontwikkelen en financiële obstakels worden overwonnen.

We waarborgen heldere communicatie door regelmatig contact en open overleg met de cliënt, waardoor een effectieve samenwerking wordt bevorderd.

Bram Bruin
5/5

Wat kunnen we je helpen overwinnen?

Wij helpen bedrijven voor te blijven in een snel veranderende wereld.