BEWINDVOERING

Wie zich onder bewind laat stellen, wil dat zijn of haar geldzaken goed worden geregeld. Als u daarnaast prijs stelt op een menselijke en deskundige begeleiding, zijn wij  beslist iets voor u.

Als u – voor korte of langere tijd – niet goed in staat bent om zelfstandig uw geldzaken te beheren, behartigt Van der Linden Bewindvoeringen uw financiële belangen. Wij doen dit in goed overleg met u en we hechten aan een duidelijke open communicatie tussen cliënt en bewindvoerder.

Hoe zien wij dat? Iemand die financiële zorgen heeft en ziet dat zijn gezin daarvan de dupe wordt, heeft vaak zelf niet de kracht zich op een positieve manier te uiten, laat staan zich te ontwikkelen. Er kan dan een afglijdende schaal ontstaan die loopt van onverschilligheid en apathie naar agressie.Door niet oplosbare schulden of faillissement kunnen mensen hun maatschappelijke status verliezen. Als dit eenmaal zover is, rolt de sneeuwbal van geldschaarste voort. Zonder voldoende financiële middelen wordt de kans voor kinderen op een goede opleiding en een bijbehorende baan sterk verminderd. Op deze manier kan de sneeuwbal voortrollen en dan zelfs leiden tot een manier van leven die generaties voortduurt.

Hoe doen wij dat? Wij helpen door een gezond financieel draagvlak te creëren, waardoor mensen met minder zorgen door het leven kunnen gaan. Op deze wijze kunnen mensen zich optimaal ontwikkelen en kansen creëren voor henzelf en hun kinderen. Voorop staat de beleving van mensen en vooral de vraag: 'hoe blijf je heel als mens in deze situatie'. Dit gebeurt door het geven van voorlichting of door het geven van een individueel budgetadvies (voorkom financiële moeilijkheden).